Hóa đơn viện phí có được đính kèm bảng kê?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 587/TCT-CS ngày 2/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với hóa đơn điện tử (HĐĐT) phát hành theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì không được sử dụng Bảng kê giấy đính kèm hóa đơn.

Trường hợp phát hành HĐĐT mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì được phép sử dụng Bảng kê đính kèm hóa đơn đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Riêng các cơ sở y tế có sử dụng phần mềm quản lý viện phí và có lập Bảng kê chi phí KCB theo Mẫu số 01/KBCB (ban hành kèm Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018) thì trong một đợt khám/chữa bệnh, cơ sở y tế có thể căn cứ vào các mục chi phí chính tại Bảng kê để tổng hợp lập HĐĐT, đảm bảo nguyên tắc lập, thời điểm lập và nội dung của hóa đơn theo quy định. Trong đó, tại mục tên hàng, dịch vụ phải thể hiện rõ: chi phí khám bệnh; ngày giường; xét nghiệm; chẩn đoán hình ảnh; thủ thuật; phẫu thuật; thuốc, dịch truyền; vật tư y tế...

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều