Giao dịch liên kết

  • Thread starter Trantoanmy
  • Ngày gửi
T

Trantoanmy

Sơ cấp
13/8/19
4
0
1
37
Hello cả nhà!
Nhà mình ơi cho mình hỏi với!

Công ty vay Ngân hàng hợp đồng vay từ năm 2012 : 80.000.000.000
Tại thời điểm 2020 số nợ còn lại là: 32.000.000.000
Vốn CSH tại thời điểm năm 2020 âm: (12.000.000.000)

Mình đang xác định công ty có quan hệ liên kết với ngân hàng tại tại điều 5 điểm d của Nghị định 132
- Chỉ tiêu 25% thì vốn góp CSH công ty bị âm
- Chỉ tiêu 50% mình không biết xác định trên số nợ vay còn lại của năm 2020 trên số nợ trung và dài hạn của năm 2020 hay xác định số nợ vay tại thời điểm ps khoản vay (2012) trên số nợ trung và dài hạn của năm ps khoản vay (2012).

Ai biết giúp mình với mình cảm ơn
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
3,939
400
83
44
Ninh Thuận
Hello cả nhà!
Nhà mình ơi cho mình hỏi với!

Công ty vay Ngân hàng hợp đồng vay từ năm 2012 : 80.000.000.000
Tại thời điểm 2020 số nợ còn lại là: 32.000.000.000
Vốn CSH tại thời điểm năm 2020 âm: (12.000.000.000)

Mình đang xác định công ty có quan hệ liên kết với ngân hàng tại tại điều 5 điểm d của Nghị định 132
- Chỉ tiêu 25% thì vốn góp CSH công ty bị âm
- Chỉ tiêu 50% mình không biết xác định trên số nợ vay còn lại của năm 2020 trên số nợ trung và dài hạn của năm 2020 hay xác định số nợ vay tại thời điểm ps khoản vay (2012) trên số nợ trung và dài hạn của năm ps khoản vay (2012).

Ai biết giúp mình với mình cảm ơn
Hi em, em xem lại thời gian phát sinh khoản vay 2012? Lúc này đã có xác định giao dịch liên kết chưa?
 
Webketoan PRO

Xem nhiều