Thanh toán chi phí cho chuyên gia, trường hợp nào phải trích nộp thuế nhà thầu?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2294/TCT-CS ngày 25/6/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu.

Liên quan đến việc khấu trừ thuế nhà thầu khi thanh toán chi phí cho chuyên gia của nước ngoài, Tổng cục Thuế đã yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5333/TCT-CS ngày 16/12/2020.

Theo đó, trường hợp khoản chi phí thanh toán cho chuyên gia được coi là thu nhập phát sinh của Công ty nước ngoài theo thỏa thuận với Công ty Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu.

Tuy nhiên, nếu đây chỉ là hoạt động thu hộ, chi hộ giữa Công ty nước ngoài với Công ty Việt Nam thì được miễn thuế nhà thầu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO