Phí lưu ký chứng khoán và phí giao dịch ký quỹ hạch toán như thế nào?

  • Thread starter Trang140220
  • Ngày gửi
T

Trang140220

Sơ cấp
9/12/22
1
0
1
35
Dear Các Anh/Chị,
Công ty e có thanh toán cho Công ty chứng khoán hàng tháng phí lưu ký chứng khoán và phí giao dịch ký quỹ.
2 Khoản phí này e hạch toán như thế nào ạ.
Anh/ chị nào biết chỉ giúp e với ạ
E cám ơn ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,038
410
83
46
Ninh Thuận
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,038
410
83
46
Ninh Thuận
Theo thông tư số Số: 127/2018/TT-BTC ban hành ngày 12/12/2018 quy định về phí lưu ký chứng khoán:

  • Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0.3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng
Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công: 0,2 đồng/trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA