Thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn, điều chỉnh hóa đơn và thuế như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3975/TCT-CS ngày 28/10/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Theo nguyên tắc lập HĐĐT quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp các bên thỏa thuận thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn thì bên cho thuê lập lại HĐĐT theo giá trị thực tế phát sinh thay thế cho các hóa đơn đã lập trước đây.

Sau đó, bên cho thuê căn cứ vào HĐĐT thay thế để kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định hiện hành và căn cứ hóa đơn đã lập trước đây để kê khai giảm doanh thu tính thuế và nghĩa vụ thuế (thuế GTGT, thuế TNDN) tương ứng tại kỳ phát sinh HĐĐT thay thế, không thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế trước đây.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO