Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 36197/CTHN-TTHT ngày 25/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Về nguyên tắc, công ty ở nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết với công ty tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Công ty Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nếu công ty nước ngoài không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai thuế theo Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Trong đó, thuế nhà thầu phải nộp bao gồm thuế GTGT (xác định theo Điều 12) và thuế TNDN (xác định theo Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO