Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Công văn số 61181/CTHN-TTHT ngày 9/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế bảo vệ môi trường với túi nilon.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo điểm c khoản 2 Điều 4 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12, trường hợp cơ sở sản xuất túi ni lông ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu túi ni lông thì cũng được miễn thuế BVMT như trực tiếp xuất khẩu.

Tuy nhiên, trường hợp là cơ sở thu mua túi ni lông (cơ sở thương mại, không phải cơ sở sản xuất) để xuất khẩu thì không được miễn thuế BVMT và cũng không thuộc đối tượng được hoàn thuế BVMT (Điều 11 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12 ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO