Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 62543/CTHN-TTHT ngày 16/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài và cấp MST cho nhà thầu nước ngoài.

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC, trường hợp nhà thầu xây dựng nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam đã được bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu thì nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp một MST (10 số) để kê khai tất cả các nghĩa vụ thuế khác (trừ thuế nhà thầu).

Thủ tục đăng ký MST đối với nhà thầu nước ngoài được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC .

Đối với chuyên gia nước ngoài được nhà thầu cử sang Việt Nam làm việc, nếu người này là cá nhân không cư trú trong năm tính thuế thì nhà thầu phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% trước khi chi trả thu nhập phát sinh cho công việc tại Việt Nam (Điều 18, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO