Về căn cứ xác định thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5520/TCHQ-TXNK ngày 20/12/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trước thời điểm ngày 1/8/2021, chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Từ ngày 1/8/2021 trở đi, thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế nhập khẩu được thực hiện theo quy định sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC .

Nghị định 169/2018/NĐ-CP chỉ quy định chung về chính sách quản lý đối với trang thiết bị y tế, không có quy định việc áp dụng chính sách thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều