HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Công văn của Cục Thuế TP. Hà Nội về lưu ý thay đổi ký hiệu, số hóa đơn điện tử năm 2023.

Theo lưu ý của Cục thuế TP. Hà Nội, các hóa đơn điện tử (HĐĐT) phát hành từ ngày 1/1/2023 sẽ phải thay đổi ký tự năm lập hóa đơn từ "22" (năm 2022) thành "23" (năm 2023) và số hóa đơn phải bắt đầu lại từ số 1.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC, "ký hiệu hóa đơn" là nhóm gồm 6 ký tự phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã hoặc không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn được sử dụng. Trong đó, hai ký tự thứ 3 và thứ 4 thể hiện năm lập hóa đơn được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

"Số hóa đơn" là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn, có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm (khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO