Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 63653/CTHN-TTHT ngày 22/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty tặng quà cho cán bộ nhân viên thì cũng phải lập hóa đơn.

Lợi ích phát sinh từ quà tặng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cán bộ nhân viên theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Việc xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN, thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai, sót thì phải kê khai bổ sung cho từng hồ sơ thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều