Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4895/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp đưa hàng hóa nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất khi tờ khai chưa được thông quan là chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC)

Theo đó, không có cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ và không đáp ứng điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP . Đồng thời, doanh nghiệp còn bị xem xét xử phạt vi phạm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 128/2020/NĐ-CP .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO