Hoàn thuế GTGT khi chuyển tỉnh

  • Thread starter Nomadic
  • Ngày gửi
N

Nomadic

Sơ cấp
17/1/07
33
0
0
Boundless grassland.....
#1
Công ty mình đang chuẩn bị chuyển trụ sở sang tỉnh khác. Hiện tại công ty đủ điều kiện để xin hoàn thuế GTGT nhưng chưa xin hoàn vì một số lý do khác.

Các bạn cho hỏi là nếu sau khi chuyển tỉnh mình mới xin hoàn thuế tại cục thuế nơi mới chuyển đến có được không, liệu nơi mới có cho công ty mình hoàn cả số thuế phát sinh trước khi chuyển đến không?

Cảm ơn nhiều.
 
Q

quoctoan81

Sơ cấp
#2
Công ty mình đang chuẩn bị chuyển trụ sở sang tỉnh khác. Hiện tại công ty đủ điều kiện để xin hoàn thuế GTGT nhưng chưa xin hoàn vì một số lý do khác.

Các bạn cho hỏi là nếu sau khi chuyển tỉnh mình mới xin hoàn thuế tại cục thuế nơi mới chuyển đến có được không, liệu nơi mới có cho công ty mình hoàn cả số thuế phát sinh trước khi chuyển đến không?

Cảm ơn nhiều.
Về mặt pháp lý, cty bạn sẻ nhận mã số thuế mới và tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình cũng như chuyển số liệu sang cơ quan chủ quản mới.Thân...
 
S

songviet

Trung cấp
2/1/06
145
0
0
Hai phong
#3
Công ty mình đang chuẩn bị chuyển trụ sở sang tỉnh khác. Hiện tại công ty đủ điều kiện để xin hoàn thuế GTGT nhưng chưa xin hoàn vì một số lý do khác.

Các bạn cho hỏi là nếu sau khi chuyển tỉnh mình mới xin hoàn thuế tại cục thuế nơi mới chuyển đến có được không, liệu nơi mới có cho công ty mình hoàn cả số thuế phát sinh trước khi chuyển đến không?

Cảm ơn nhiều.
Bạn đọc kỹ đoạn sau trong Thông tư 32 nhé (lưu ý những đoạn chữ tô đậm):

"3. Chỉ tiêu “Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này ”
Chỉ tiêu này phản ánh số cơ sở kinh doanh đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế đối với số thuế GTGT chưa khấu trừ hết trong kỳ.
- Mã số [42]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT mà CSKD đề nghị hoàn theo chế độ quy định.
CSKD không được đưa số thuế đã đề nghị hoàn trong kỳ vào số thuế được khấu trừ của kỳ thuế tiếp theo.
CSKD đã ghi số liệu vào ô mã số [42] thì phải gửi công văn đề nghị hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế theo qui định cho cơ quan thuế để được xét hoàn thuế.

Trường hợp CSKD không ghi số thuế đề nghị hoàn vào ô mã số [42] của tờ khai thì số thuế còn được khấu trừ này đã chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp. Nếu sau đó CSKD gửi công văn và hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho số thuế này thì cơ quan thuế sẽ không xét hoàn thuế.

Ví dụ 7 – Kê khai số thuế đề nghị hoàn

Công ty X. có số thuế GTGT phát sinh trên tờ khai thuế GTGT các tháng 1, 2, 3, 4 năm 2005 như sau:
Giả sử số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [mã số 11] tháng 1/2005 bằng 0; số liệu trên mã số [43] của tờ khai tháng trước bằng số liệu trên mã số [11] của tờ khai tháng sau.
Đơn vị tính: triệu đồng
Tháng /Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
(mã số [23]) /Thuế GTGT đầu ra (mã số [39]) /Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (mã số [41]) /Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này (mã số [42])/ Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (mã số [43])
1/2005 100 70 70 70
2/2005 220 120 170 170
3/2005 350 200 320 320
4/2005 150 250 220

Với số liệu phát sinh như trên, tại Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2005, Công ty X. có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 320 triệu đồng. Công ty đủ điều kiện để hoàn thuế theo quy định và có thể lựa chọn:
- Hoặc đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế chưa khấu trừ hết (Số đề nghị hoàn có thể bằng hoặc nhỏ hơn 320 triệu đồng).
- Hoặc kết chuyển sang khấu trừ tiếp ở kỳ sau.

Nếu Công ty X đề nghị hoàn cho số thuế luỹ kế phát sinh âm của các tháng 1, 2, 3/2005 theo quy định thì tại Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2005, Công ty X. phải ghi vào mã số [42] “số thuế đề nghị hoàn kỳ này” là 320 triệu đồng (nếu đề nghị hoàn 320 triệu đồng). Sau đó, Công ty X làm hồ sơ và công văn đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế.

Nếu Công ty X không ghi số thuế đề nghị hoàn vào mã số [42]Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2005, thì số thuế 320 triệu này được chuyển sang khấu trừ tiếp ở kỳ thuế tháng 4/2005, Công ty X không còn quyền được đề nghị hoàn cho số thuế này nữa.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • nangsuatxanh
  • hoangkhoidlk2
Xem nhiều