Nghị định 91 ngày 30/10/2022 sửa đổi bổ sung 1 số quy định về thuế TNCN, TNDN

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Tổng hợp các điểm mới nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 như sau:

1. Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Không trả thu nhập, hoặc có trả thu nhập mà không đến mức khấu trừ thuế, sẽ KHÔNG phải kê khai thuế theo tháng/quý.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Số thuế TNDN tạm nộp của 04 quý KHÔNG được thấp hơn 80% so với quyết toán năm.

3. Hiệu lực thi hành, từ ngày ký ngày 30/10/2022.

Mong các bạn kế toán cập nhật và vận dùng vào công việc kịp thời.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA