Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 08/QĐ-TCT ngày 6/1/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023.

Chương trình khung này quy định khối lượng kiến thức, thời lượng cập nhật kiến thức cho người hành nghề dịch vụ thuế trong năm 2023.

Chương trình bao gồm các phần:

- Phần I. Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến thuế (thời gian cập nhật tối thiểu 20 giờ)

- Phần II. Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp (thời gian cập nhật tối thiểu 20 giờ)

Số giờ cập nhật kiến thức năm 2023 theo Chương trình này là cơ sở để đăng ký hành nghề dịch vụ thuế trong năm 2024.

Tuy nhiên, những người chỉ đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12/2023 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức trong năm 2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguon: Luatvietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều