Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 378/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp chỉ phải phân bổ thuế GTGT khi thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoài tỉnh thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Nếu hoạt động kinh doanh ngoài tỉnh của doanh nghiệp không thuộc khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì không phải phân bổ thuế GTGT.

Về thuế GTGT của công trình xây dựng cơ bản, theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC, Kho bạc Nhà nước sẽ khấu trừ tiền thuế GTGT của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vốn cho chủ đầu tư.

Nguon: Luatvietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều