Chưa lập hóa đơn cho công trình đã bàn giao sẽ bị xử phạt

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2619/CTHN-TTHT ngày 18/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn GTGT xuất năm 2023 cho dịch vụ hoàn thành năm 2022.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với các hóa đơn GTGT lập sau ngày 31/12/2022 thì không còn được giảm 2% thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Về thời điểm lập hóa đơn, theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì phải lập hóa đơn tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, không phân biệt đã hay chưa thu tiền.

Việc lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể từ 4 - 8 triệu đồng (nếu dẫn đến chậm nộp thuế); từ 3 - 5 triệu đồng (nếu không dẫn đến chậm nộp thuế); phạt cảnh cáo (nếu không dẫn đến chậm nộp thuế và có tình tiết giảm nhẹ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO