HĐĐT phải sử dụng ngôn ngữ định dạng XML

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4038/CTHN-TTHT ngày 7/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về định dạng hóa đơn điện tử.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, HĐĐT phải sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML và phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn để người mua có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Về định dạng chứng từ điện tử đối với các văn bản khác như hợp đồng, giấy báo nợ... không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều