Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4985/CTHN-TTHT ngày 13/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN, thuế TNDN khoản thưởng cho cộng tác viên.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp doanh nghiệp chi tiền thưởng cho cộng tác viên, nếu tiền thưởng này có tính chất tiền lương, tiền công và cộng tác viên không có hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng thì phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Trường hợp doanh nghiệp tặng quà bằng tiền mặt cho cộng tác viên thì khoản thu nhập từ quà tặng bằng tiền không thuộc diện phải chịu thuế TNCN theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Các khoản chi tiền lương tiền công, tặng quà bằng tiền cho cộng tác viên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ không được hạch toán khoản thuế nộp thay cộng tác viên.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều