Thuế GTGT của dịch vụ được xác định theo thời điểm lập hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4420/CTHN-TTHT ngày 9/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thời điểm xác định thuế GTGT.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC , thời điểm xác định thuế GTGT đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm lập hóa đơn.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều