Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4341/TCT-HTQT ngày 21/11/2022 của Tổng cục Thuế về thủ tục miễn thuế.

Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng miễn, giảm thuế theo Điều ước quốc tế thì phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế theo quy định tại Điều 63 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 2.a Điều 63 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trong đó phải có Văn bản đề nghị mẫu số 01/DUQT ban hành kèm Phụ lục I Thông tư này có xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết Điều ước quốc tế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO