em định khoản như vậy có sai không ạ

  • Thread starter xuânn2009
  • Ngày gửi
X

xuânn2009

Sơ cấp
12/1/23
12
2
3
21
Tại một DN thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp FIFO có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Mua hàng hóa A nhập kho 5.000 hh với giá mua chưa thuế 10.000đ/hh, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển là 2,2 trđ (giá đã có thuế GTGT 10%), thanh toán bằng tiền mặt.
Nợ 156A: 50trđ
Nợ 133: 5trđ
Có 331: 55trđ
Nợ 1562: 2trđ
Nợ 133: 0,2trđ
Có 111: 2,2trđ
Mua hàng hóa B nhập kho 1.000 hh với giá mua 110.000đ/hh (giá đã có thuế GTGT 10%), tthanh toán bằng TGNH
Nợ 156B: 100trđ
Nợ 133: 10trđ
Có 112: 110trđ
Hàng hóa A ở nghiệp vụ 1 bị lỗi 50hh, doanh nghiệp trả lại người bán và cấn trừ vào công nợ.
Nợ 331: 0,55trđ
Có 156A: 0,5trđ
Có 133: 0,05trđ
Xuất bán 500 hàng hóa B với giá bán chưa thuế 150.000đ/hh, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.
Nợ 632: 50trđ
Có 156B: 50trđ
Nợ 131: 82,5trđ
Có 511: 75trđ
Có 3331: 7,5trđ
Mua hàng hóa C về nhập kho, giá mua chưa thuế 120.000đ/hh, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Số lượng ghi trên hóa đơn là 2.000hh, số lượng thực nhập là 1.980hh, hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân.
Nợ 156: 237,6trđ
Nợ 1381: 2,4trđ
Nợ 133: 24trđ
Có 331: 264trđ
Xuất bán 1.000 hàng hóa A với giá bán chưa thuế 20.000đ/hh, thuế GTGT 10%, thu bằng TGNH.
Nợ 632: 10trđ
Có 156A: 10trđ
Nợ 112: 22trđ
Có 511: 20trđ
Có 3331: 2trđ
Số hàng thiếu ở nghiệp vụ 5 do người bán không đủ hàng để giao, doanh nghiệp quyết định thanh toán theo số thực nhận bằng TGNH.
Nợ 331: 2,64trđ
Có 1381: 2,4trđ
Có 133: 0,24trđ
Nợ 331: 261,36trđ
Có 112: 261,36trđ
Nhận được hóa đơn về lô hàng đã nhập kho tháng trước theo giá tạm tính 7.000.000đ. Gía chính thức ghi trên hóa đơn bên bán giao là 7.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, thu bằng TGNH.
Nợ 156: 0,5trđ
Có 331: 0,5trđ
Nợ 131: 0,75trđ
Có 331: 0,75trđ
Mua 1.000 sp với giá mua 12.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Doanh nghiệp bán trực tiếp tay ba với công ty H với giá mua 20.000đ/sp, thuế GTGT 10%, thu bằng TGNH.
Nợ 632 :12trđ
Nợ 133: 1,2trđ
Có 331: 13,2trđ
Nợ 112: 22trđ
Có 511: 20trđ
Có 3331: 2trđ
Mua hàng hóa D về nhập kho với giá chưa thuế 150.000đ/hh, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán người bán. Số lượng ghi trên hóa đơn là 2.800hh, số lượng thực nhập là 3.000hh, DN cho nhập kho luôn số hàng thừa.
Nợ 156: 450trđ
Nợ 133: 42trđ
Có 3381: 30trđ
Có 331: 462trđ
Số hàng thừa ở nghiệp vụ trên do bên bán xuất nhầm DN đề nghị bên bán bán luôn số hàng thừa và xuất hóa đơn bổ sung, DN thanh toán hết bằng TGNH.
Nợ 3381: 30trđ
Nợ 133: 3trđ
Có 112: 33trđ
Nợ 331: 462trđ
Có 112: 462trđ
Xuất 1.000 hàng hóa A để đầu tư liên kết, giá do hội đồng đánh giá là 10.000 đ/hh
Nợ 222: 10trđ
Có 156A: 10trđ
 
Albert.Wesker

Albert.Wesker

Sơ cấp
4/3/23
6
1
3
HCMC
Bạn phải tập thói quen hạch toán chi tiết các tài khoản ra, doanh thu, thuế GTGT, đặc biệt là các tài khoản công nợ phải thu, phải trả. Những cái này bạn hỏi nó giống bài tập về nhà quá. Không phải để phục vụ trong vấn đề thực tế => Hạch toán kiểu nhớ máy móc!
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
X

xuânn2009

Sơ cấp
12/1/23
12
2
3
21
Bạn phải tập thói quen hạch toán chi tiết các tài khoản ra, doanh thu, thuế GTGT, đặc biệt là các tài khoản công nợ phải thu, phải trả. Những cái này bạn hỏi nó giống bài tập về nhà quá. Không phải để phục vụ trong vấn đề thực tế => Hạch toán kiểu nhớ máy móc!
mình cảm ơn bn đã góp ý^^
 

Xem nhiều

Webketoan PRO