Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8205/CTHN-TTHT ngày 28/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

Trường hợp Công ty thuê cá nhân thực hiện quảng cáo sản phẩm, nếu cá nhân này không có đăng ký kinh doanh thì thu nhập từ quảng cáo chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến (nếu có ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên) hoặc theo tỷ lệ 10% (nếu không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng) theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Nếu cá nhân thực hiện quảng cáo cho Công ty có đăng ký kinh doanh thì được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh và chịu thuế theo quy định tại Điều 10, Phụ lục I Thông tư 40/2021/TT-BTC (gồm: 5% thuế GTGT và 2% thuế TNCN).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều