Mọi người giúp em bài tập này với ạ

  • Thread starter Hường Phương
  • Ngày gửi
Hường Phương

Hường Phương

Sơ cấp
22/3/23
6
2
3
20
Bài 2. Tại công ty TNHH Minh Tuấn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài liệu tháng 2/N như sau: (đvt 1.000 đồng)
I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:
Tài khoản 131:
+ Tài khoản 131- Y (dư Nợ): 320.000 (Ngày nợ 05/01/N)
+ Tài khoản 131- Z (dư Có): 120.000
Tài khoản 153: 10.000
II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Ngày 10/2: Công ty xuất kho bán cho công ty Z một lô hàng có giá thực tế xuất kho 120.000, giá thanh toán 198.000, đã bao gồm thuế GTGT 10%. Sau khi trừ vào số tiền ứng trước, công ty Z đã thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền gửi ngân hàng, đã nhận được giấy báo Có.
2. Ngày 24/2: Công ty Y thanh toán nợ cho công ty bằng tiền gửi ngân hàng 180.000. Công ty đã nhận giấy báo Có.
3. Ngày 26/2: Công ty T trả trước tiền mua hàng cho công ty bằng chuyển khoản 300.000. Công ty đã nhận giấy báo Có
. 4. Ngày 27/2: Công ty rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 150.000.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Xác định số dư cuối kỳ của tài khoản 131. Phản ánh số dư cuối kỳ của tài khoản 131 trên bảng cân đối kế toán.
 
  • Haha
Reactions: Nguyencongthuy
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
985
245
43
Bienhoadongnai
Bài 2. Tại công ty TNHH Minh Tuấn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài liệu tháng 2/N như sau: (đvt 1.000 đồng)
I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:
Tài khoản 131:
+ Tài khoản 131- Y (dư Nợ): 320.000 (Ngày nợ 05/01/N)
+ Tài khoản 131- Z (dư Có): 120.000
Tài khoản 153: 10.000
II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Ngày 10/2: Công ty xuất kho bán cho công ty Z một lô hàng có giá thực tế xuất kho 120.000, giá thanh toán 198.000, đã bao gồm thuế GTGT 10%. Sau khi trừ vào số tiền ứng trước, công ty Z đã thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền gửi ngân hàng, đã nhận được giấy báo Có.
2. Ngày 24/2: Công ty Y thanh toán nợ cho công ty bằng tiền gửi ngân hàng 180.000. Công ty đã nhận giấy báo Có.
3. Ngày 26/2: Công ty T trả trước tiền mua hàng cho công ty bằng chuyển khoản 300.000. Công ty đã nhận giấy báo Có
. 4. Ngày 27/2: Công ty rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 150.000.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Xác định số dư cuối kỳ của tài khoản 131. Phản ánh số dư cuối kỳ của tài khoản 131 trên bảng cân đối kế toán.
SV đã làm đc nhiêu ?
Webketoan Zalo OA
 
  • Like
Reactions: Hường Phương
Trang tin Webketoan
tngkt

tngkt

Sơ cấp
23/3/23
1
1
3
15
Mình cũng đang là sv , mình thử làm nv1 nhé !
a)Giá vốn
Nợ tk 632 : 120000
Có tk 156 : 120000
b) Doanh thu
Nợ tk 111 : 78000
Nợ tk 131 : 120000
Có tk 511: 180000
Có tk 3331 : 18000
 
  • Like
Reactions: Hường Phương
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
985
245
43
Bienhoadongnai
e đã làm định khoản các phần còn lại r ạ
còn định khoản nghiệp vụ 1 e hơi phân vân ch rõ ạ
+ Tài khoản 131- Z (dư Có): 120.000
1. Ngày 10/2: Công ty xuất kho bán cho công ty Z một lô hàng có giá thực tế xuất kho 120.000, giá thanh toán 198.000, đã bao gồm thuế GTGT 10%. Sau khi trừ vào số tiền ứng trước, công ty Z đã thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền gửi ngân hàng, đã nhận được giấy báo Có.


>> C1561/N632 : 120000
>> C511 : 180000; C333 : 18000 / N131(Z) 198000
>> N112/C131(Z) : 198000-120000
 
  • Love
Reactions: Hường Phương
Hường Phương

Hường Phương

Sơ cấp
22/3/23
6
2
3
20
Mình cũng đang là sv , mình thử làm nv1 nhé !
a)Giá vốn
Nợ tk 632 : 120000
Có tk 156 : 120000
b) Doanh thu
Nợ tk 111 : 78000
Nợ tk 131 : 120000
Có tk 511: 180000
Có tk 3331 : 18000
Bài 2. Tại công ty TNHH Minh Tuấn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài liệu tháng 2/N như sau: (đvt 1.000 đồng)
I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:
Tài khoản 131:
+ Tài khoản 131- Y (dư Nợ): 320.000 (Ngày nợ 05/01/N)
+ Tài khoản 131- Z (dư Có): 120.000
Tài khoản 153: 10.000
II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Ngày 10/2: Công ty xuất kho bán cho công ty Z một lô hàng có giá thực tế xuất kho 120.000, giá thanh toán 198.000, đã bao gồm thuế GTGT 10%. Sau khi trừ vào số tiền ứng trước, công ty Z đã thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền gửi ngân hàng, đã nhận được giấy báo Có.
2. Ngày 24/2: Công ty Y thanh toán nợ cho công ty bằng tiền gửi ngân hàng 180.000. Công ty đã nhận giấy báo Có.
3. Ngày 26/2: Công ty T trả trước tiền mua hàng cho công ty bằng chuyển khoản 300.000. Công ty đã nhận giấy báo Có
. 4. Ngày 27/2: Công ty rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 150.000.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Xác định số dư cuối kỳ của tài khoản 131. Phản ánh số dư cuối kỳ của tài khoản 131 trên bảng cân đối kế toán.
+ Tài khoản 131- Z (dư Có): 120.000
1. Ngày 10/2: Công ty xuất kho bán cho công ty Z một lô hàng có giá thực tế xuất kho 120.000, giá thanh toán 198.000, đã bao gồm thuế GTGT 10%. Sau khi trừ vào số tiền ứng trước, công ty Z đã thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền gửi ngân hàng, đã nhận được giấy báo Có.


>> C1561/N632 : 120000
>> C511 : 180000; C333 : 18000 / N131(Z) 198000
>> N112/C131(Z) : 198000-120000
 

Xem nhiều