Hàng xuất khẩu phải lập hóa đơn khi làm xong thủ tục hải quan

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 19294/CTHN-TTHT ngày 6/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì khi xuất khẩu hàng hóa (kể cả gia công xuất khẩu) phải lập hóa đơn GTGT điện tử theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Thời điểm lập hóa đơn là sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, tại thời điểm xuất hàng để vận chuyển đến cửa khẩu được lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để làm chứng từ lưu thông hàng hóa.

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt theo mức phạt quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP và bị xử phạt về từng hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Sửa lần cuối:
Trang tin Webketoan

Xem nhiều