Doanh nghiệp nước ngoài được miễn thuế nhà thầu trong trường hợp nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 14456/CTHN-TTHT ngày 24/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp ở nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam chỉ được miễn thuế nhà thầu khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Ngược lại, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì phải chịu thuế nhà thầu.

Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định các trường hợp miễn thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp nước ngoài gồm:
1. Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.
2. Cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam.
3. Có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.
4. Cung cấp các dịch vụ sau cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;
- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
- Xúc tiến đầu tư và thương mại;
- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
- Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài; Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.
5. Sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.


Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều