Anh chị giúp em cách hạch toán vào sổ nhật ký chung vs ak

  • Thread starter Thị Quỳnh Châu
  • Ngày gửi
Thị Quỳnh Châu

Thị Quỳnh Châu

Sơ cấp
29/3/23
16
1
3
20
Ngày 30/5: Phiếu chi 127/5 - Chi tiền mặt trả:
+ Thiết điện dùng cho dịch vụ buồng 6.600, trong đó thuế GTGT 600.
+ Tiền điện cho quản lý văn phòng 2.200; trong đó thuế GTGT 200.
+ Tiền nước cho dịch vụ buồng 1.050; trong đó thuế GTGT 50.
+ Tiền nước cho quản lý văn phòng 210;trong đó thuế GTGT 10.
 
Thị Quỳnh Châu

Thị Quỳnh Châu

Sơ cấp
29/3/23
16
1
3
20
Các nghiệp vụ về phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu. ( Bán hàng thì em đang lm về bán oto ak)
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,500
1,295
113
50
TP.HCM
Ngày 30/5: Phiếu chi 127/5 - Chi tiền mặt trả:
+ Thiết điện dùng cho dịch vụ buồng 6.600, trong đó thuế GTGT 600.
+ Tiền điện cho quản lý văn phòng 2.200; trong đó thuế GTGT 200.
+ Tiền nước cho dịch vụ buồng 1.050; trong đó thuế GTGT 50.
+ Tiền nước cho quản lý văn phòng 210;trong đó thuế GTGT 10.
Các nghiệp vụ về phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu. ( Bán hàng thì em đang lm về bán oto ak)
Chào Quỳnh Châu,
Em nên tự làm rồi anh chị góp ý đúng / sai, phù hợp hay không.
Trong link này có hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ:
 

Xem nhiều