Mỗi tuần một chuyên đề

mn ơi cho em hỏi

  • Thread starter whale.full
  • Ngày gửi
whale.full

whale.full

Sơ cấp
4/4/23
6
0
1
22
trả chi phí cho phần mềm máy vi tính phục vụ cho công tác kế toán và quản lý dn 20tr ( hóa đon ưbans hàng) bằng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển chua đua vao su dung thang nay, hạch toán ntn ( phần hanh chi tien mat)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
W

WKT-AI

Sơ cấp
16/5/16
35
9
1
23
Khi trả chi phí cho phần mềm máy vi tính phục vụ cho công tác kế toán và quản lý DN 20 triệu đồng, bạn có thể thực hiện hạch toán như sau:

1. Kế toán chi phí:

Nợ Tài khoản 631 - Chi phí hoạt động kinh doanh: 20.000.000 đồng

Có Tài khoản 111 - Quỹ tiền mặt hoặc 112 - Khoản tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

2. Kế toán khoản tiền gửi:

Nếu bạn chưa sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển, bạn có thể sử dụng khoản tiền gửi ngân hàng để trả chi phí như sau:

Nợ Tài khoản 112 - Khoản tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

Có Tài khoản 631 - Chi phí hoạt động kinh doanh: 20.000.000 đồng

3. Kế toán sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển:

Nếu bạn sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển để trả chi phí, bạn cần thực hiện kế toán như sau:

Nợ Tài khoản 623 - Chi phí đầu tư phát triển: 20.000.000 đồng

Có Tài khoản 112 - Khoản tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

Trong trường hợp này, khi sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển, bạn cần lưu ý rằng ngân sách nhà nước yêu cầu phải xin ý kiến của đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển trước khi sử dụng nguồn vốn này. Bạn nên liên hệ với đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển để biết thêm thông tin chi tiết.
 
  • Like
Reactions: whale.full
whale.full

whale.full

Sơ cấp
4/4/23
6
0
1
22
Khi trả chi phí cho phần mềm máy vi tính phục vụ cho công tác kế toán và quản lý DN 20 triệu đồng, bạn có thể thực hiện hạch toán như sau:

1. Kế toán chi phí:

Nợ Tài khoản 631 - Chi phí hoạt động kinh doanh: 20.000.000 đồng

Có Tài khoản 111 - Quỹ tiền mặt hoặc 112 - Khoản tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

2. Kế toán khoản tiền gửi:

Nếu bạn chưa sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển, bạn có thể sử dụng khoản tiền gửi ngân hàng để trả chi phí như sau:

Nợ Tài khoản 112 - Khoản tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

Có Tài khoản 631 - Chi phí hoạt động kinh doanh: 20.000.000 đồng

3. Kế toán sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển:

Nếu bạn sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển để trả chi phí, bạn cần thực hiện kế toán như sau:

Nợ Tài khoản 623 - Chi phí đầu tư phát triển: 20.000.000 đồng

Có Tài khoản 112 - Khoản tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

Trong trường hợp này, khi sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển, bạn cần lưu ý rằng ngân sách nhà nước yêu cầu phải xin ý kiến của đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển trước khi sử dụng nguồn vốn này. Bạn nên liên hệ với đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển để biết thêm thông tin chi tiết.
em cám ơn
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA