Thi công nhà máy bên trong khu phi thuế quan được hưởng thuế GTGT 0%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 15743/CTHN-TTHT ngày 30/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn thuế suất thuế GTGT.

Trường hợp Công ty nhận thi công công trình nhà máy trong khu phi thuế quan, nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được xem là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Tuy nhiên, nếu hoạt động thi công công trình nhà máy thực hiện bên ngoài khu phi thuế quan thì phải áp dụng thuế suất GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Khu phi thuế quan được hiểu bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng (khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ).

Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu, thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều