Địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh có phải nộp phí môn bài?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 19299/CTHN-TTHT ngày 6/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017, đối với các địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh, nếu có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp phí môn bài; địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh chỉ được miễn nộp phí môn bài nếu không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Về địa điểm, thời hạn nộp tờ khai, hạn nộp phí môn bài, được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11 và khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều