Trả hộ chi phí thi chứng chỉ cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 19297/CTHN-TTHT ngày 6/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với lệ phí thi chứng chỉ.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp Công ty chi trả hộ chi phí đào tạo nghề, lệ phí thi chứng chỉ cho nhân viên nếu được ghi rõ trong quy chế lao động của Công ty và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được miễn khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của doanh nghiệp thì không phải tính thuế TNCN.

Chi phí đào tạo nghề được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều