Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.


Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/4/2023 để xem xét, thực hiện các giải pháp về miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất áp dụng cho năm 2023 (trong đó nghiên cứu, đề xuất cả việc giảm thuế GTGT).

Ngoài ra, Chính phủ còn giao Bộ Tài chính khẩn trương xử lý giải quyết vấn đề hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp; sớm sửa đổi Luật thuế TNDN để đưa chính sách ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực tiễn.

Về chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC, Chính phủ đã thống nhất cho tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT đến hết ngày 31/12/2023; từ ngày 1/1/2024 sẽ thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA