Về đơn giá ghi trên hóa đơn bán chứng khoán phái sinh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 23831/CTHN-TTHT ngày 17/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đơn giá cho hóa đơn xuất bán chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán là giá thanh toán, cụ thể là giá khớp lệnh giao dịch hợp đồng tương lai giữa các nhà đầu tư thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 58/2021/TT-BTC .

Đối với chứng từ ghi nhận giao dịch chứng khoán mua vào sau khi khớp lệnh, được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều