Các hình thức tài trợ cho giáo dục được chấp nhận hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 23833/CTHN-TTHT ngày 17/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ cho giáo dục.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với khoản tài trợ cho giáo dục nếu đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm 2.23 và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo tiết b điểm 2.23 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán.

Cụ thể, các khoản tài trợ cho giáo dục được chấp nhận gồm:

+ Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học;

+ Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;

+ Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường;

+ Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học;

+ Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học;

+ Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục.

Đối với doanh nghiệp là đối tượng áp dụng của Nghị định 132/2020/NĐ-CP và có phát sinh giao dịch liên kết thì việc xác định chi phí để tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA