Thu nhập ở 2 nơi có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN được hay không?

E-invoiceVn

E-invoiceVn

Tài Phạm
Như bạn đã biết thì ủy quyền quyết toán thuế TNCN là quá trình người đóng thuế (người ủy quyền) cấp phép cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác (người được ủy quyền) thực hiện quyết toán thuế TNCN thay mặt cho mình. Các thủ tục và yêu cầu để thực hiện ủy quyền này được căn cứ theo quy định tại Luật Thuế TNCN năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Vậy trong trường hợp người lao động phát sinh có thu nhập tại 2 nơi làm việc khác nhau thì có ủy quyền quyết toán thuế TNCN được không?
uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn-khi-lam-viec-2-noi.jpg


Theo quy định tại Điểm d2, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, để ủy quyền quyết toán thuế TNCN, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
☑️ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế.
☑️ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Ví dụ: Năm 2022, Chị A có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty ABC, đồng thời có thu nhập vãng lai tại Công ty XYZ là 72 triệu đồng và đã khấu trừ thuế TNCN 10% tại Cty XYZ.
- Thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2022 của Chị A nhỏ hơn 10 triệu đồng (72 triệu đồng : 12 tháng = 6 triệu đồng/tháng)
Nếu Chị A không có nhu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai tại công ty XYZ thì Chị A được ủy quyền quyết toán thuế năm 2022 cho công ty ABC. Công ty chỉ quyết toán thuế thay Chị A đối với phần thu nhập do công ty trả.
Phần thu nhập vãng lai 72 triệu chị A cần tự quyết toán với cơ quan thuế.

Như vậy, người có thu nhập 2 nơi muốn ủy quyền quyết toán thuế phải ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế.

Mong rằng những chia sẻ ngắn trong bài viết trên đây có thể mang lại cho bạn thông tin hữu ích. Bài viết có sử dụng nguồn từ https://ebh.vn/tin-tuc/uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn Nếu bạn quan tâm đến chủ đề ủy quyền quyết toán thuế TNCN có thể xem chi tiết trong bài viết.
Cảm ơn đã theo dõi.​
 
Trang tin Webketoan

Similar threads

Xem nhiều