Trúng giải thưởng do Công ty tổ chức có phải nộp thuế TNCN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 24601/CTHN-TTHT ngày 19/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN từ trúng thưởng cho nhân viên.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp người lao động nhận được khoản thưởng bằng hiện vật do tham gia các cuộc thi có thưởng hoặc các hình thức trúng thưởng khác do Công ty tổ chức thì được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thu nhập tính thuế là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng, Công ty thực hiện khấu trừ trước khi trả thưởng cho người lao động. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Việc kê khai thuế TNCN khi chi trả thu nhập từ trúng thưởng thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều