Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1483/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID).

Văn bản hướng dẫn việc cấp mã ID và khai, nộp thuế điện tử theo mã ID trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Theo đó, kể từ ngày 10/5/2023, ngành Thuế sẽ tiến hành cấp mã ID (duy nhất cho từng khoản thuế, phí) để doanh nghiệp, cá nhân kê khai, nộp thuế, phí điện tử theo mã ID.

Mã ID sẽ được thông báo cho doanh nghiệp, cá nhân tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử; Thông báo nộp tiền thuế hoặc thông báo trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Doanh nghiệp, cá nhân được sử dụng mã ID để: tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế; khai nộp tiền thuế và tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Cách thức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 đính kèm.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều