Từ 10/5/2023, ngành Thuế sẽ gắn mã ID cho từng khoản thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1482/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID).

Theo thông báo của Tổng cục Thuế, kể từ ngày 10/5/2023, ngành Thuế sẽ triển khai việc thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) và nâng cấp một số chức năng của các ứng dụng nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn ).

Các chức năng được nâng cấp, điểm mới và hướng dẫn sử dụng được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm văn bản này, bao gồm:

1. Nâng cấp chức năng "Tra cứu số thuế còn phải nộp" thành "Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế" để cho phép người nộp thuế (doanh nghiệp, cá nhân) tra cứu toàn bộ, chi tiết các thông tin về khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn.

2. Nâng cấp chức năng "Lập Giấy nộp tiền" để cho phép người nộp thuế truy vấn toàn bộ nghĩa vụ còn phải nộp theo ID khoản phải nộp hoặc truy vấn theo mã hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính/ mã hồ sơ lệ phí trước bạ.

3. Nâng cấp chức năng "Lập Giấy nộp tiền nộp thay" để cho phép người nộp thuế truy vấn khoản phải nộp theo mã ID và thứ tự thanh toán của từng mã ID.

4. Nâng cấp chức năng "Lập hồ sơ đề nghị tra soát" cho phép người nộp thuế thực hiện tra soát với cơ quan thuế về (i) một hoặc nhiều nghĩa vụ thuế (tờ khai, thông báo, quyết định) có ID khoản phải nộp nhưng cơ quan thuế ghi nhận chưa đúng; ii) một hoặc nhiều chứng từ có sai, sót theo ID khoản phải nộp.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều