Tổn thất do tiêu hủy hàng cận date không được chấp nhận hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9097/CTTPHCM-TTHT ngày 25/11/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Cục thuế TP. HCM cho rằng trường hợp doanh nghiệp tiêu hủy hàng hóa cận hạn sử dụng (cận date) để giảm chi phí lưu kho, bảo quản thì không thuộc trường hợp tiêu hủy hàng hóa hết date hay hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên, vì vậy chi phí của hàng hóa cận date phải tiêu hủy không được chấp nhận hạch toán và không được khấu trừ thuế đầu vào theo các quy định tại khoản 2.b Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều