Khoản chi đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 được chấp nhận hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9777/CTTPHCM-TTHT ngày 13/12/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp doanh nghiệp chi đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 thì khoản đóng góp này được phép hạch toán theo quy định tại Điều 2 Nghị định 44/2021/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 41/2021/TT-BTC .

Hồ sơ hạch toán chi phí đóng góp Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 44/2021/NĐ-CP và khoản 3 Điều 15 Thông tư 41/2021/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều