Điều kiện hạch toán tiền hàng được thanh toán bằng thẻ của nhân viên

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9079/CTTPHCM-TTHT ngày 25/11/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Trường hợp Công ty ủy quyền cho nhân viên thanh toán tiền hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân sau đó thanh toán lại với Công ty, nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thì vẫn được khấu trừ thuế đầu vào và hạch toán chi phí.

Cụ thể, phải có: hóa đơn mua hàng hóa mang tên Công ty; hồ sơ về việc ủy quyền của Công ty cho nhân viên thanh toán tiền hàng với người bán; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của nhân viên cho người bán và chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Công ty cho nhân viên.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA