Khoản thưởng doanh số nhận từ nước ngoài được miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9767/CTTPHCM-TTHT ngày 13/12/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp Công ty ký hợp đồng với các nhà cung cấp Facebook, Google tại nước ngoài và hàng năm được chi thưởng căn cứ vào doanh số sử dụng dịch vụ thì khoản tiền thưởng này được miễn khai nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, Công ty phải hạch toán vào thu nhập khác để tính nộp thuế TNDN và không điều chỉnh giảm thuế nhà thầu đã khấu trừ đối với giá trị dịch vụ đã thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều