Lưu ý về kê khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9779/CTTPHCM-TTHT ngày 13/12/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Giai đoạn trước 1/1/2022, việc khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó, trường hợp Công ty có thành lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì địa điểm kinh doanh sẽ nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ địa điểm kinh doanh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu sẽ khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

Từ ngày 1/1/2022, việc kê khai thuế GTGT của địa điểm kinh doanh khác tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Việc đóng MST của địa điểm kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA