Các khoản thu về bồi thường được miễn nộp thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9807/CTTPHCM-TTHT ngày 13/12/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , các khoản thu về bồi thường bằng tiền được miễn lập hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty phải bồi thường tổn thất do xảy ra sự cố va chạm tàu và sau đó được nhận bồi thường lại từ Công ty bảo hiểm thì các bên nhận tiền bồi thường được lập chứng từ thu, chi và không phải khai nộp thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều