Trả hoa hồng môi giới cho cá nhân không có HĐLĐ phải khấu trừ 10% thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9765/CTTPHCM-TTHT ngày 13/12/2021 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN.

Trường hợp Công ty thuê cá nhân trong nước môi giới bán hàng, nếu cá nhân này không có đăng ký kinh doanh và cũng không có HĐLĐ thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả tiền hoa hồng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Cá nhân phát sinh thu nhập từ hoa hồng môi giới nêu trên có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế theo quy định.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều