Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1489/TCT-QLN ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai các biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế.

Tổng cục Thuế thông báo và yêu cầu Cục thuế các tỉnh quyết liệt triển khai các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế trong năm 2023 như sau:

- Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, thực hiện ngay các biện pháp gọi điện, nhắn tin, gửi email, mời lên làm việc, ban hành thông báo nợ thuế... để đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài.

- Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế thuộc trường hợp phải cưỡng chế, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế và công khai thông tin để thu hồi tiền thuế nợ. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp theo quy định.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế còn yêu cầu Cục thuế các tỉnh tăng cường áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân nợ thuế và cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp còn nợ thuế để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.

Ngoài ra, đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế sẽ chủ động ban hành văn kiến nghị UBND thu hồi đất.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều