Lãi vay ngân hàng không được chấp nhận trong trường hợp nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 29617/CTHN-TTHT ngày 28/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ xác định khoản chi phí lãi vay ngân hàng.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp sẽ được chấp nhận hạch toán chi phí lãi vay ngân hàng nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trừ phần lãi vay vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản và lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ góp thiếu theo quy định tại tiết 2.17, 2.18 khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Riêng về chứng từ hợp pháp đối với khoản chi trả lãi vay ngân hàng, Cục thuế đã yêu cầu liên hệ với cơ quan quản lý lĩnh vực tín dụng để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều