Lọc danh sách sinh nhật theo quý nhơ hàm tự tạo

  • Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
555
97
28
66
HCM city
Giả dụ chúng ta có 1 danh sách (DS) nhân sự cần lọc ra 1 danh sách sinh nhật trong 1 quý cụ thể nào đó (trong 4 quí)
DS đó đang ở phía trái của tranh tính (như trong bảng sau)
Mã NVHọ và tênNăm sinhGiới tínhMã TNMã TNMã TNMã NVHọ và tênNăm sinhGiới tính
VTD00Vũ Tiến Thanh Dũng
4/5/1993​
Nam4_5>=1_1<4_1HNA00Huỳnh Thị Ngọc Anh
1/2/1993​
Nữ
FQV00Đinh Quốc Vương
9/25/1990​
Nam9_PLTP00Lâm Tấn Phát2/21/2023Nam
HNA00Huỳnh Thị Ngọc Anh
1/2/1993​
Nữ1_2LVS00Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam
LCH00Lâm Chí Hào7/24/2014Nam7_O
1/1/2050​
1_1LVS01Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam
LTP00Lâm Tấn Phát2/21/2023Nam2_L
4/1/2050​
4_1LVS02Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam
LVS00Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam2_RLMT00Lê Minh Trí3/15/2018Nam
LVS01Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam2_RNTF01Ngô Tấn Đức02/03/2022Nam
LVS02Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam2_RNPN00Nguyễn Phước Nghĩa
3/3/1992​
Nam
LVT00Lân Văn Trọng08/06/2007Nam8_6NVL00Nguyễn Văn Lam
1/21/1987​
Nam
LMN00Lê Minh Nguyệt06/03/2022Nữ6_3NTE00Nguyễn Văn Trường Em
1/1/1983​
Nam
LMT00Lê Minh Trí3/15/2018Nam3_FTQC00Trần Lê Quỳnh Châu2/15/2020Nữ
LVT00Lê Văn Tuyên
5/6/1993​
Nam5_6TVP00Trần Lê Vũ Phong3/19/2016Nam
LVT01Lê Văn Tuyên
5/6/1993​
Nam5_6TNM00Trần Nhã Mai01/04/2019Nữ
LMK00Lữ Minh Khôi11/10/2020NamB_ATTT00trần thị tủn1/13/2002Nữ
NTF00Ngô Tấn Đạt
9/24/1995​
Nam9_OTCT03Trương Chí Triều
2/21/1981​
Nam
NTF01Ngô Tấn Đức02/03/2022Nam2_3VNL00Vũ Hoàng Nhã Linh1/23/2023Nữ
NHP00Nguyễn Đàm Hữu Phước04/11/2016Nam4_B
NMA00Nguyễn Đình Minh Anh12/10/2019NamC_A
NHT00Nguyễn Hữu Thêm
8/16/1984​
Nam8_G
NHT01Nguyễn Hữu Thêm
8/16/1984​
Nam8_G
. .. . .. . .. . .. . .

Bảng bên phải là kết quả lọc AdvancedFilter theo quí I;
4 ô ở giữa 2 vùng này là Criteria để làm chuẩn lọc
& các bạn có thể xem rõ hơn về hàm tự tạo trong file đính kèm
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài!
 

Đính kèm

  • Date.rar
    20.4 KB · Lượt xem: 2
Trang tin Webketoan
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
555
97
28
66
HCM city
Cách thứ 2 giành cho những người chưa quen với VBA:
(Xài 1 Name để mã hóa tháng & ngày thành chuỗi T_N)
Ở đây T có thể là ký số hay ký tự biểu thị cho tháng & N tương ứng biểu thị cho ngày

Giả dụ ta có dqanh sách nhân sự như bảng dưới đây:
Mã NVHọ và tênNăm sinhGiới tínhMã TN
VTD00Vũ Tiến Thanh Dũng
4/5/1993​
Nam4_5|=>>=MID(TN_,1+MONTH(C2),1) &"_" & MID(TN_,1+DAY(C2),1)
FQV00Đinh Quốc Vương
9/25/1990​
Nam9_P
HNA00Huỳnh Thị Ngọc Anh
1/2/1993​
Nữ1_2NameTN_
LCH00Lâm Chí Hào7/24/2014Nam7_ORefers to="0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRTSUVWXYZ"
LTP00Lâm Tấn Phát2/21/2023Nam2_L
LVS00Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam2_R
LVS01Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam2_R
LVS02Lâm Văn Sang
2/27/1985​
Nam2_R
LVT00Lân Văn Trọng08/06/2007Nam8_6
LMN00Lê Minh Nguyệt06/03/2022Nữ6_3
LMT00Lê Minh Trí3/15/2018Nam3_F
LVT00Lê Văn Tuyên
5/6/1993​
Nam5_6
LVT01Lê Văn Tuyên
5/6/1993​
Nam5_6
LMK00Lữ Minh Khôi11/10/2020NamB_A
NTF00Ngô Tấn Đạt
9/24/1995​
Nam9_O
NTF01Ngô Tấn Đức02/03/2022Nam2_3
NHP00Nguyễn Đàm Hữu Phước04/11/2016Nam4_B
NMA00Nguyễn Đình Minh Anh12/10/2019NamC_A
NHT00Nguyễn Hữu Thêm
8/16/1984​
Nam8_G
NHT01Nguyễn Hữu Thêm
8/16/1984​
Nam8_G

(Cột Mã TN được tạo ra từ 1 Name & trị của nó có ghi phía phải của bảng;
Ngoài ra còn ghi điều kiện lọc những em sinh qúi IV
Kết quả ta thu được:

Mã NVHọ và tênNăm sinhGiới tínhMã TNMã TN
LMK00Lữ Minh Khôi11/10/2020NamB_A>=A_1
NMA00Nguyễn Đình Minh Anh12/10/2019NamC_A
10/1/2050​
A_1
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều