Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30384/CTHN-TTHT ngày 5/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn.

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc lập bảng kê đính kèm HĐĐT chỉ cho phép đối với một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù được bán theo kỳ nhất định như: điện, nước, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không được phép lập bảng kê đính kèm HĐĐT.

Ngoài ra, lưu ý, đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc thù được bán theo kỳ nhất định được phép lập bảng kê đính kèm HĐĐT thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp phải lưu giữ bảng kê cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều