Về việc xác định thu nhập được ưu đãi thuế đối với dịch vụ vận tải

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1318/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Cụ thể hơn, theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vận tải được hưởng ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn thành lập dự án.

Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều